Honning

Honning er honningbiernes oplagsnæring, som de bruger i forbindelse med overvintring. Bier laver honning ved at samle nektar fra de blomster, som de bestøver, som de så omdanner til honning