Salt

Salt er et mineral, der primært består af natriumklorid, en kemisk forbindelse, der tilhører den større klasse af salte; Salt i form af et naturligt krystallinsk mineral er kendt som stensalt eller halit. Salt er til stede i store mængder i havvand.