Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
EU Økologilogo
Fødevare mærket med EU's økologilogo, viser at varen er økologisk og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning.

Hvad er EU Økologilogo

Økologiske produkter, der sælges i Danmark, er ofte mærket med både det danske Ø og EU’s økologilogo. EU’s grønne blad står for det samme som det røde Ø. Producenterne af økologi skal leve op til EU’s regler for økologi, og varerne skal være sporbare. Producenter af økologiske fødevarer i EU bliver kontrolleret en gang om året.Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at anvende EU’s økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der færdigpakkes indenfor EU.

EU-logoet skal suppleres med en angivelse af kontrolkodenummer og geografisk oprindelse. Kontrolkodenummeret skal gengives i samme synsfelt som logoet, og oprindelsen skal angives lige under kodenummeret. Læs mere om EU-logoet i Vejledning om økologiske fødevarer.

Må EU-økologilogoet anvendes på importerede produkter?

EU-logoet må gerne anvendes på importerede økologiske produkter, såfremt der desuden anføres kontrolkodenummer samt oprindelse. Det er kun et krav at angive kontrolkodenummer og oprindelse på importerede varer, når EU-logoet anvendes. Kommissionen har ansvaret for at tildele kontrolkodenumre til kontrolinstanser, der opererer udenfor EU. De tildelte kodenumre ses af Økologi-importforordningens bilag (seneste konsoliderede udgave af forordningen kan ses her) samt Kommissionens lister over kodenumre.

EU-økologilogoet på produkter der skal eksporteres ud af EU

EU-logoet er ikke obligatorisk at anvende på økologiske produkter, der færdigpakkes i EU, men som alene skal markedsføres i lande uden for EU. Hvis EU-logoet anvendes, så skal alle bestemmelser om gengivelsen af EU-logoet, herunder angivelse af kodenummer og oprindelse, være overholdt. Uanset om logoet anvendes eller ej, så vil angivelsen af kontrolkodenummer altid være obligatorisk. Angivelse af oprindelse er derimod ikke obligatorisk, hvis EU-logoet ikke anvendes.

Læs mere om EU Økologilogo.

19.12.2018 af