Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nyttige Links

Føedevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet og sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevarer. Fødevarestyrelsens hovedkontor administrerer regler på veterinær- og fødevareområdet.


Madkulturen

Madkulturen er en videns- og forandringsorganisation der arbejder for at styrke madkulturen i Danmark gennem almennyttige og kommercielle projekter.